Periodontology/Parodontologie

De parodontologie is de wetenschap die bezighoudt met de steunweefsels rondom de tanden en de aandoeningen van het tandvlees en orale weefsels. 

Gezond tandvlees?

foto

Gezond tandvlees kan men herkennen door een mooie roze kleur, de aanwezigheid van papillen (tandvlees tussen de tanden), de kenmerkende stippeling op het tandvlees en de afwezigheid van bloeding bij poetsen. 

 

 

Wat is tandplaque?

foto

Reeds in de 17e eeuw werd tandplaque (en de daarin aanwezige bacteriën) beschreven. Tandplaque bestaat voor meer dan 70% uit bacteriën, welke zeer dicht opeen gepakt liggen. In één miligram plaque (zo groot als speldenkop) komen ongeveer 100 miljoen bacteriën voor. Verder vindt men er ook bacteriële producten, opgeloste stoffen uit voeding uit voeding, eiwitten en water in terug. 
 

foto

Plaque hecht zich zich vast op alle oppervlakken in de mond, maar in het bijzonder op de harde oppervlakken. Dat verklaart ook waarom tandplaque NIET kan verwijderd worden door spoelen.
Er zijn personen die heel snel tandplaque vormen en personen die dat langzamer doen. Dit wordt onder meer bepaald door  de conditie van het tandvlees, het suikergebruik, speekselvloed, de aanwezigheid van retentieplaatsen, samenstelling van het speeksel,..

De tandvleesontsteking - Gingivitis

Voorkomen

Een tandvleesontsteking is een aandoening met een hoge prevalentie, die al op jeugdige leeftijd kan worden aangetroffen. Het voorkomen ervan neemt toe naarmate de leeftijd vordert en bereikt, volgens studies uit de jaren '70, een piek rond de puberteit. Op basis van Amerikaanse gegevens zou de prevalentie binnen de volwassen bevolking ongeveer 50% bedragen.

Hoe ontstaat een tandvleesontsteking?

foto

Samengevat kunnen we een tandvleesontsteking omschrijven als een onevenwicht tussen aanval en verdediging. De aanval wordt uitgelokt door de bacteriën in tandplaque. De verdediging wordt door een aantal biologische processen verzorgd, maar we kunnen ervan uitgaan dat een ADEQUATE MONDHYGIËNE de belangrijkste vorm van verdediging is tegen deze bacteriën.

In 1965 kon Professor Loë dit verband (tussen bacteriële tandplaque & tandvleesontsteking)  voor het eerst aantonen. Bij patiënten met een gezond tandvlees werd gedurende 3 weken elke vorm van mondhygiëne onderbroken, waardoor tandplaque zich ongestoord kon vormen en dit bij de meeste individuen een tandvleesontsteking opleverde. 

Hoe kan ik een tandvleesontsteking herkennen?

foto

Een tandvleesontsteking wordt gekenmerkt door:

  • Bloeding bij poetsen, eten en soms zelfs spontaan
  • Dik, gezwollen en rood tandvlees
  • Verdwijnen van de kenmerkende stippeling thv. het tandvlees

 

Hoe kan een tandvleesontsteking behandeld worden? 

foto

Een tandvleesontsteking is een reversible bacteriële infectie. Dit betekent dat na behandeling het tandvlees naar een normale niet ontstoken situatie zal komen. Deze behandeling bestaat uit een grondige professionele gebitsreiniging en een individueel aangepaste mondhygiëne instructie. Natuurlijk heeft de patiënt hier zelf een grote bijdrage in. Slechte mondhygiëne zal immers opnieuw resulteren in een nieuwe tandvleesontsteking. 

Parodontitis

Onder de term 'parodontium' worden de omgevende weefsels van de tanden verstaan (het parodontaal ligament, cement en kaaksbeen). De term parodontitis betekent dus een ontsteking van deze omliggende weefsels. Wanneer een tandvleesontsteking gedurende langere tijd niet wordt behandeld dan zal deze op een bepaald moment (individueel afhankelijk) overgaan in parodontitis. De mondbacteriën zullen rondom de tanden 'tandvleeszakjes of pockets' creëren.

foto

Uiteindelijk zal dit resulteren in een aantasting van de omliggende weefsels en afbraak ervan, waardoor met andere woorden het STEUNWEEFSEL  en KAAKSBEEN rondom de tanden verloren gaat

Meestal zal een parodontitis in de beginstadia geen echte klachten opleveren. Veelal zijn in de beginstadia de symptomen dezelfde als bij een tandvleesontsteking. Er gaat geen echte pijn of ongemak mee gemoeid. Pas in latere stadia zal een terugtrekking van het tandvlees optreden (gepaard met een verlies van de papillen). Dit zal uiteindelijk resulteren in loskomende tanden, abcesvorming en veelal een slechte mondgeur en -smaak. 

Belangrijk is te beseffen dat het hier gaat om een IRREVERSIBELE bacteriële aandoening. Ondanks dat een parodontale behandeling de infectie onder controle zal kunnen brengen, zal deze het verloren gegane steunweefsel niet kunnen herstellen. Alvorens een behandeling te starten is het belangrijk dat de situatie per tand wordt bekeken in functie van een volledig behandelplan. Het spreekt voor zich dat dit een individueel gegeven is, welke Uw parodontoloog met U zal overlopen. 

Opnieuw heeft de patiënt zelf een heel groot aandeel in het slagen van een parodontale behandeling, daar de hoeksteen ervan een GOEDE MONDHYGIËNE blijft. 

Hieronder kunt U een animatie vinden betreffende parodontale aandoeningen. 

 

Is er een link tussen parodontale aandoeningen en algemene gezondheid? 

foto

Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat er een link bestaat tussen parodontale aandoeningen en de algemene gezondheid. De best bestudeerde associaties zijn deze tussen parodontale aandoeningen en diabetes, cardio-vasculaire aandoeningen, vroeggeboorte en laag geboortegewicht, respiratoire aandoeningen en rheumatoïde arthritis
Verder wordt er heel wat onderzoek uitgevoerd naar de associatie tussen parodontale aandoeningen en obesitas, dementie, erectiestoornissen, COPD en pancreas aandoeningen. 
2014 werd door de 'Europese Federatie voor Parodontologie' uitgeroepen tot het jaar waarin de aandacht vooral naar deze associaties tussen parodontale aandoeningen en algemene gezondheid zou gaan. Onderstaande film geeft een overzicht.